Още

expand_more
close
Сглобяемо или монолитно строителство да изберем?

Сглобяемо или монолитно строителство да изберем?

Всеки, който има намерение да се сдобие с нов дом, се изправя пред избора между една от двете най-популярни технологии за строителство – сглобяемо и монолитно. За да направите възможно най-правилния избор, е добре предварително да бъдете информирани за техните предимства и недостатъци.

Когато се прави такова сравнение, трябва да се има предвид преди всичко носещата конструкция на къщата.

Доколко е различна конструкцията?

Всяка къща се изгражда върху основен структурен пласт, която представлява нейната конструкция и около 10% от целостта ѝ.

Носещата конструкция при монолитните къщи е от стоманобетонни колони със стени от керамични тухли или бетон, а при практичните сглобяеми къщи е от дърво или метал.

И двата вида къщи се изграждат върху стоманобетонен фундамент. Покривните конструкции са идентични и са дървени с разнообразно покривно покритие.

Различната конструкция в зоните на стените и междуетажните плочи не трябва да е решаваща при избора на тип строителство. И при двата вида конструкциите са еднакво здрави и отговарят на нормативно определени критерии.

Кои признаци очертават предимствата и недостатъците на сглобяемото и монолитното строителство?

Ако се сравняват основните признаци, характерни и за двата типа строителство, става ясно кои са плюсовете и минусите на всеки от тях.

Цена

Цената на една сграда се определя от вида и качеството на конструкцията, а това не би трябвало да има пряка връзка с вида на строителството.

При сглобяемите къщи, благодарение на контролираната среда за производство на елементите, променливите и зависимостите са много по-малко. Затова те се изграждат за по-кратки срокове с икономии след това за непредвидени разходи.

Освен това, фундаментът на монолитна къща е по-скъп поне с 20% от този на сглобяема.

Трудно е да се каже коя крайна цена е по-ниска, защото все пак зависи от качеството. Въпреки това, при едно и също качество, еднакви материали и степен на завършеност, сглобяемите къщи са поне с 35% по-евтини.

Срок на изграждане

Докато монолитното строителство зависи от метеорологичните условия и сложното изграждане на конструкцията на място, строежът на сглобяема сграда отнема максимум няколко месеца. Мокрите процеси също удължават срока на изграждане.

Енергоефективност

При сглобяемите къщи температурната разлика между стената и въздуха вътре е обикновено 1°, докато при монолитните е до 6-7°.

С правилно топлоизолиране разходите за отопление и охлаждане при сглобяемите къщи стават минимални. Това може да се постигне и при монолитното строителство, но с много повече усилия и разходи. Освен това, при сглобяемите къщи технологията на изграждане позволява избягването на термомостове и появата на конденз.

Качество и здравина

Въпреки че и при двата вида строителство се спазват законови уредби относно качеството и здравината, по-високо е качеството на изпълнение при сглобяемото строителство, защото много от основните дейности се извършват в контролирани заводски условия без човешка намеса.

Устойчивост на външни фактори

Конструкцията на сглобяемите сгради е по-лека и се адаптира лесно към терена. Това ги прави по-устойчиви на земетръс и свлачища. Външни влияния не могат да доведат до изкривяване, свиване, усукване или разместване, докато при стоманобетонните конструкции на монолитното строителство твърдите връзки могат да се разкъсат.

Индивидуално проектиране

Проектирането на сглобяемата сграда позволява по-голяма свобода на архитектурни решения. Индивидуално проектиране при монолитното строителство също може да се получи, но пазарът не е щедър на такива предложения.

Екологично изграждане и експлоатация

Строителните материали, използвани при монолитното строителство, замърсяват въздуха, земята и водата. Солидните основи предполагат по-дълбоки изкопни дейности, които заедно с вредните химикали, използвани на строителните площадки, увеличават риска.

При сглобяемото строителство въздействието върху околната среда е по-ограничено, особено при собствено производство.

Поддръжка

Всяка сграда се нуждае от поддръжка, независимо от конструкцията си. При монолитното строителство ремонтът е по-сложен, преустройване и промени са невъзможни, докато при сглобяемото поддръжката, реконструкцията и ремонтът са по-лесни и бързи.

Кои са основните предимства и недостатъци на двата вида строителство?

При сравнителен анализ на признаците могат да се посочат следните плюсове и минуси на монолитното и сглобяемото строителство:

Монолитно строителство

- предимства: масивна конструкция, висока пожароустойчивост, средна топло и шумоизолация;

- недостатъци: дълъг срок на изпълнение, мокри процеси, много изкопни дейности, невъзможност за промени в конструкцията.

Сглобяемо строителство

- предимства: по-ниска цена, бързо изпълнение, висока енергийна ефективност, устойчивост на земетръси, индивидуално проектиране, екологичност, лесен ремонт;

- недостатъци: риск при дървените къщи от пожар, ураганен вятър и нападение от вредители.

Само след внимателна преценка на достойнствата и недостатъците на двата вида строителство можете да направите инвестиция в дом, който да отговаря на вашите приоритети.

mail phone